วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

*ด่วน...การส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครโควตานักกีฬา ที่swu ประจำปีการศึกษา 2555*

*ด่วน...การส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครโควตานักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2555*


 มหาวิทยาลัยเพิ่มช่องทางการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

ในรูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) อีกหนึ่งช่องทาง คือ 

ส่งเอกสารเป็น PDF file ถึง admission@swu.ac.th 

ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

 

_________________________________________ *เอกสารแนบ :* ดูรายละเอียด


 *หมายเหตุ :*-

 *ข้อมูลเพิ่มเติม :*-


 

 *ข้อมูลโดย :*สุนี เหล่ารัตนเวช

 *e-mail ติดต่อ :*suneelao@swu.ac.th

 *หน่วยงาน :*ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต*


Published with Blogger-droid v2.0.1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น