วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พิธีกร ภาษาจีน ผู้หญิง(ใช้ภาษาจีนโต้ตอบได้อย่างดีมาก

พิธีกร ภาษาจีน ผู้หญิง(ใช้ภาษาจีนโต้ตอบได้อย่างดีมาก ไม่มีสคริป ทำงานคู่พิธีกรชาย ภาษาไทย) สัมภาษณ์ แขกรับเชิญ

สถานที่the emerald hotel
เวลา 12.30-16.30
วันที่ 28 พ.ค.2558
บัดเจต5000
Add line: Twona คะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น