วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ต้องการพิธีกร ดำเนินรายการ

วันที่  26 มิถุนายน 2015  เป็น เวลา 2 ชั่วโมง  11.30-13.30 น. จำนวน 2 คน
-พิธีกร ดำเนินรายการ
ถาม-ตอบ ปัญหาเกี่ยวกันยาเสพติด (คำถามทางเราจะเตรียมให้ค่ะ)
วันที่  3 กรกฎาคม 2015  เป็น เวลา 2 ชั่วโมง  11.30-13.30 น. จำนวน 2 คน
-          พิธีกร ดำเนินรายการ
-          ถาม-ตอบ ปัญหาเกี่ยวกันยาเสพติด (คำถามทางเราจะเตรียมให้ค่ะ)
งาน INDOOR อยู่ที่ในส่วนบริษัทใน นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
ราคา 1800 บาทหักภาษี3%
ขอคนทำได้ 2 วัน
Line: paullypretty2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น